Jak si zarezervujete místo


Organizační program  uzavřených lekcí jógy v klubu Fialka

Lekce se hradí jako tříměsíční bloky. Není možno navštěvovat pouze jednotlivé hodiny.

Jedno z pravidel jamy (jogová doporučení pro ovládnutí ega) je TAPAS, což znamená sebekázeň. Chceme-li se tedy něčemu naučit, nebo si prohlubovat své dosavadní vědomosti, je třeba se dané věci či aktivitě pravidelně věnovat. Předplatné tedy slouží jako motivace k vaší pravidelné praxi a je stanoveno vždy na 3 měsíce (duben-červen, září-listopad, leden-březen). Zahrnuje počet lekcí dle rozvrhu (z toho 1 lekce zdarma) x cenu za lekci.

Cena za období leden-březen pro 11 lekcí v úterý (z toho 1 lekce zdarma) bude celkem 900,-Kč.

Cena za období leden-březen pro 11 lekcí ve čtvrtek (z toho 1 lekce zdarma) bude celkem 900,-Kč.

Cena za období leden-březen pro 9 lekcí v neděli (z toho 1 lekce zdarma) bude celkem 810,-Kč.

Chybíte-li, lze po předchozí domluvě navštívit lekci v jiném dni, pokud bude volné místo, náhrada tedy není samozřejmostí

Pokud neodchodíte lekce, již uhrazené předplatné se nevrací. 

Je také možné své předplatné přenechat jiné osobě jako náhradu za vás.

Rezervace míst provádějte přes mail: petra_fialova@email.cz, či přímo ve studiu. Rezervace je platná až po uhrazení celé částky hotově ve studiu v době veřejných lekcí dle rozvrhu, nebo zasláním částky na učet: 107-9766500237/0100. Jako variabilní symbol uved´te své telefonní číslo a do zprávy pro příjemce zadejte celé své jméno.

Děkuji vám, Petra

 

Kambodža Pre Rup Temple