Jak si zarezervujete místo

Rezervace místa…všechna místa jsou již obsazena, přesto Vás poprosím, případné zájemce, aby Vás to nijak neodradilo mi napsat. Neb je možné, že u praktikujících může dojít ke změně. V případě, že nastala z jejich strany změna a nebudou moci navštěvovat lekce, tak budou jejich místa nabídnuta dalším zájemcům.


Organizační program lekcí jógy v klubu Fialka a pravidla

Pravidelné uzavřené lekce

Lekce pravidelných hodin se hradí jako jeden blok. Není možno navštěvovat pouze jednotlivé hodiny.

Cena zahrnuje počet lekcí dle rozvrhu  x cenu za lekci.

Cena za období duben –  červen pro 9 lekcí v úterý bude celkem 1350,-Kč.

Cena za období duben –  červen pro 9 lekcí ve čtvrtek bude celkem 1350,-Kč.

Cena za období duben –  červen pro 8 lekcí  v neděli bude celkem 1200,-Kč.

Rezervace míst provádějte formou SMS. Rezervace je platná až po uhrazení celé částky hotově ve studiu v době veřejných lekcí dle rozvrhu, nebo zasláním částky na učet: 107-9766500237/0100. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo a do zprávy pro příjemce zadejte celé své jméno.


Ashtanga

Lekce Ashtangy budou hrazeny samostatně, případně za více lekcí jako jednorázová částka hotově. Pouze u Ashtangy lze zrušit svou rezervaci nejpozději 3 hod  před začátkem lekce.

V případě, že klient rezervaci včas nestornuje, je povinen uhradit lekci v plné ceně.

Rezervace míst provádějte formou SMS.

Děkuji vám

Kambodža Pre Rup Temple