Jak si zarezervujete místo


Organizační program lekcí jógy v klubu Fialka a pravidla

Pravidelné uzavřené lekce

Lekce pravidelných hodin se hradí jako jeden blok. Není možno navštěvovat pouze jednotlivé hodiny.

Cena zahrnuje počet lekcí dle rozvrhu  x cenu za lekci.

Cena za období květen-červen pro 7 lekcí v úterý bude celkem 770,-Kč.

Cena za období květen-červen pro 7 lekcí ve čtvrtek bude celkem 770,-Kč.

Cena za období květen-červen pro 14 lekcí v úterý a ve čtvrtek bude celkem 1540,-Kč.

Rezervace míst provádějte formou SMS. Rezervace je platná až po uhrazení celé částky hotově ve studiu v době veřejných lekcí dle rozvrhu, nebo zasláním částky na učet: 107-9766500237/0100. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo a do zprávy pro příjemce zadejte celé své jméno.


Ashtanga

Lekce Ashtangy budou hrazeny samostatně, případně za více hodin jako jednorázová částka hotově. Pouze u Ashtangy lze zrušit svou rezervaci nejpozději 24hod  před začátkem lekce.

Rezervace míst provádějte formou SMS.

Děkuji vám, Petra

Kambodža Pre Rup Temple