Kolik to stojí

Cena – pravidelná lekce:     150,- Kč / 60 min

Cena – Mysore, vedená lekce Ashtangy: 190,- Kč / 90 min


Organizační program lekcí jógy v klubu Fialka a pravidla

Pravidelné uzavřené lekce

Lekce pravidelných hodin se hradí jako jeden blok. Není možno navštěvovat pouze jednotlivé hodiny.

Cena zahrnuje počet lekcí dle rozvrhu  x cenu za lekci.

Cena za období duben –  červen pro 9 lekcí v úterý bude celkem 1350,-Kč.

Cena za období duben –  červen pro 9 lekcí ve čtvrtek bude celkem 1350,-Kč.

Cena za období duben –  červen pro 8 lekcí  v neděli bude celkem 1200,-Kč.

Rezervace míst provádějte formou SMS. Rezervace je platná až po uhrazení celé částky hotově ve studiu v době veřejných lekcí dle rozvrhu, nebo zasláním částky na učet: 107-9766500237/0100. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo a do zprávy pro příjemce zadejte celé své jméno.

 

 

Hong Kong